California Fungi—Pluteus petasatus
Pluteus petasatus
(Photo: © Fred Stevens)

Pluteus petasatus (Fries) Gillet
Hyménomycètes de France: 142. 1838.

Common Name: none