California Fungi—Hygrophorus eburneus
Hygrophorus eburneus
(Photo: © Fred Stevens)

Hygrophorus eburneus (Fries) Fries
Epicr. Mycol., p. 321. 1838.

Common Name: none