California Fungi—Hohenbuehelia petaloides
Hohenbuehelia petaloides
(Photo: © Fred Stevens)

Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulz.
Verh. zool.-bot. Ges. Wein. 16: 45. 1866.

Common Name: none

Synonym: Pleurotus petaloides