California Fungi—Coprinopsis friesii
Coprinopsis friesii © Fred Stevens
(Photo: © Fred Stevens)

Coprinopsis friesii (Quélet) P. Karsten

Common Name: none

Synonyms: Coprinus friesii Quélet; Coprinus rhombisporus Orton