California Fungi—Clitocybe sclerotoidea
Clitocybe sclerotoidea
(Photo: © Michael Wood)

Clitocybe sclerotoidea (Morse) Bigelow
Mycologia 50: 46. 1958.

Common Name: none

Synonym: Tricholoma sclerotoideum Morse