California Fungi—Tylopilus porphyrosporus
Tylopilus porphyrosporus
(Photo: © Michael Wood)

Tylopilus porphyrosporus (Fries) Smith & Thiers
Boletes of Michigan, p.98. 1971.

Common Name: none

Synonyms: Tylopilus pseudoscaber (Secretan) Smith & Thiers, Porphyrellus porphyrosporus (Fries) Gilb.